Właściwe urzędy

Urzędy właściwe dla oferowanego przez nas adresu.

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

ZUS Inspektorat Warszawa – Śródmieście (podlega pod ZUS oddział w Warszawie)

ul. Senatorska 6/8

00-917 Warszawa-Śródmieście

tel.: 22 560 16 00

www.zus.pl

Urząd Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

tel.: 22 443 91 00

e-mail: srodmiescie.poczta@um.warszawa.pl

www.srodmiescie.warszawa.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – XII Wydział KRS

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

tel.: 22 440 06 91

tel.: 22 440 06 92

www.warszawa.so.gov.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

tel.: 22 464 20 00

fax: 22 846 78 31

e-mail: g-silny@stat.gov.pl

www.stat.gov.pl
wirtualna-firma-logo
Poznaj ofertę wirtualnego biura na ulicy Długiej w Warszawie. Oferujemy adres do rejestracji firmy oraz pełne wsparcie w zakresie księgowości - zapraszamy!